Prawo dla biznesu – projekt przyszłości


usługi oparte o zaufanie


Motto


 


Czy wiesz, że działa komercyjny, ekspercki Sąd Polubowny on-line dla biznesu?


Szkoda czasu na długotrwałe konflikty.Mediacje gospodarcze 


Możesz szybko, efektywnie online, i przede wszystkim – rozsądnie i elegancko rozwiązać problem, pozostawiając dobre relacje z kontrahentem.  

 


Laboratorium badawcze

CODR.PL Research Lab


aktywność w obszarach naukowych i innowacyjnych.

Zapytaj o współpracę B+R, doradztwo wdrożeniowe lub wykłady eksperckie