Idea mProject Law 4 Business | koordynator

Agata Majchrowska

adwokat, doktor nauk prawnych,
mediator, arbiter

specjalizacja: prawo gospodarcze,

prawo nowych technologii


 

LinkedIn Profile (EN)

Prezes Sądu Polubownego on-line CODR.PL

Członek the European AI Alliance

Członek zespołu eksperckiego the EU Observatory on Digital Platforms Economy

Wykładowca, Doradca restrukrutyzacyjny, Koordynator projektów ICT


Wsparcie dla projektów biznesowych od 1999 roku. Własna Kancelaria od 2010 r.

Weryfikacja uprawnień


Arbitraż i mediacje online.

Zapytaj o najbliższe terminy wykładowe

Porady prawne indywidualne –  zarezerwuj termin.